Multi Kitchen Hyderabad India

Restaurant Name:

Multi Kitchen

Address:

Plot No 195, Swamy Ayyappa Housing Society, Madhapur, Hyderabad – 500081, Near CRG International School
Hyderabad India

Phone Number:

07947276364

JustDial Link:

https://www.justdial.com/Hyderabad/Multi-Kitchen-Near-CRG-International-School-Madhapur/040PXX40-XX40-201120134137-H7V9_BZDET?xid=SHlkZXJhYmFkIFJlc3RhdXJhbnRz